Otázky & odpovědi 2.0 (13/12/17)

 • Poskytují dosud nenasazené modely/oddíly karty Zdrojů?
  Ne.
 • Kdy končí působení různých Schopností a Herních efektů?
  Není-li uvedeno jinak, na konci kola (End Phase).
 • Může se Velitel armády (army commander) připojit k jinému oddílu?
  Ano.
 • Co je to „movement action“?
  Každá akce, při které se model hýbe (Walk, Charge, Run + zvláštní).
 • Může model, který je v oddílu jediný, provést akci Sentry?
  Ano (zaokrouhluje se vždy nahoru).
 • Co všechno se považuje za Schopnost?
  Viz oddíl 2, jen Schopnosti uvedené v oddílu 7, specifické Schopnosti modelů a armád a Schopnosti zbraní.
 • Lze pomocí Schopností, které ignorují postihy k RS, ignorovat postih za akci Rychlopalba (Rapid Fire) nebo snížení RS na polovinu?
  Ano.
 • Když některá Schopnost znemožňuje použití jiných, pro které to platí ?
  Všechny s výjimkou negativních (jako Brainless).
 • Když se model automaticky vzpamatuje z následků Zalehnutí/Rozprášení, musí stále na začátku aktivace oddílu použít AP(1)?
  Ano.
 • Když model dostane Zásah se Schopností „Plyn“ a nemá CON, co se stane?
  Používá standardní A (ale ne IA).
 • Když model ke střelbě nepotřebuje LOS, ignoruje postihy RS za Kryt (cover)?
  Ano.
 • Lze střílet na/úmyslně pokládat šablony přes vlastní modely?
  Ne.
 • Může model Vázaný v boji (engaged) vystřelit?
  Ne.
 • Když je Odvolán (recall) model Vázaný v boji, bude cílem Volného útoku (free slash)?
  Ne.
 • Jsou testy IA testem A (pro účely Herních efektů)?
  Ano, ALE lze je skládat vždy, i když efekt testy A znemožňuje.
 • Lze se psychickým silám (D) bránit?
  Ne.
 • Jaký je R psychických sil (D), není-li uvedeno?
  18“.
 • Platí pro Pohyb v boji (melee move action) zvláštní pravidla typu vozidla?
  Ne, ta platí jen pro běžnou akci „Pohyb vozidla“.
 • Odhalí jeden žeton Plížení (Stalk ) jiný, když se dostane na 6“ od něj?
  Ne.
 • Berou se modely skryté pod Žetony Plížení jako v Záloze?
  Ne.
 • Lze kombinovat nestandardní způsoby nasazení?
  Jen je-li to uvedeno.
 • Když se oddíl používající nestandardní způsob nasazení (Stalk, Rapid Deployment) rozmístí do prostoru krytého pastí (trap), spustí ji tím?
  Ano, po umístění modelů si vlastník pasti zvolí zasažený model v dosahu, pokud past nespustí, zvolí jiný…
 • Lze vykládat karty na modely Záloze (reserve)?
  Ne.

Bauhaus

 • err. Vorreiter: Dirt Cloud: Tento model získá Schopnost Hard to Hit(+X)…
 • Berou se Juggernauts jako Hussars (např. pro účely Schopností Maršála/Kapitána)?
  Ano.

Cybertronic

 • Mohou Voltigeurovy Drony ovládat části stolu?
  Ano.

Brotherhood

 • Může se Elite Fury Guard připojit k Sebastianu Crenshaw, když je Velitelem armády?
  Ano.

Dark Legion

 • Co se děje s Undead Legionnaires vytvořenými pomocí psychické síly Portal of Undeath?
  Viz pravidlo „Proměna“ (‚Turn‘) v kapitole 2.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

EnglishDeutschPolskiEspañol
Kalendář akcí