mishimaMISHIMA

Korporace Mishima stojí stranou ostatních, její kultura, struktura i organizace je návratem do zapomenutých dob. Megakorporaci vládne panovník, který svůj titul dědí, pobývá v paláci na Luně, ale je pouhou bezmocnou, byť milovanou, postavou. Vláda leží v rukou trojice Vznešených dědiců, dětí panovníka, z nichž každý má ale jinou matku. Vznešený dědic Moya, Vznešený dědic Maru a Vznešená dědička Mariko jsou zapřísáhlí nepřátelé, protože jednoho dne se jeden z nich stane panovníkem a každý sní o tom, že právě on(a) tak získá skutečnou moc.

Mishima je korporace rozdělená nepřehledným způsobem feudálního státu na nespočet úrovní. Každý Vznešený dědic vládne ohromné divizi na jedné ze tří vnitřních planet. Každá se dále dělí na nespočet větví, které neváhají soupeřit jedna s druhou.

Feudální hodnoty, vštěpované každému občanovi Mishimi od dětství, jsou podstatou nauky o Cestě. Jejím základem je úcta k rodině, která dala vzniknout skutečnosti, že každý občan Mishimy, ať zaměstnanec malého závodu nebo největší divize, je součástí jediného celku. Občan nikdy nesmí svou rodinu zostudit a musí bez ustání usilovat o zlepšení její pozice.

Korporaci Mishima patří téměř celá planeta nejblíže Slunci – Merkur. Planeta byla terraformována již před dávnou dobou, ale ani supervěda lidského zlatého věku nedokázala proměnit sežehlou pustinu na jejím povrchu, vytvořenou přetrvávajícím žárem Slunce. Ve skutečnosti je celá kůra planety protkaná tunely a ohromnými podzemními prostorami.

Vládnoucí třída žije v megalopolích Merkuru, často v přepychových palácích na bujnou vegetací porostlých ostrovech mělkých moří, plných života. Pod nimi, přístupné jen po bedlivě střežených cestách, leží hlubinná města, kde lidé žijí životy plné dřiny a otročení. Zatímco život v jeskynních městech je poklidný a spořádaný, v přelidněných hlubinných městech je jen ubohý. Jejich obyvatelstvo musí dřít v ohromných továrnách a rafienriích, nebo hladovět.

Mishima se od ostatních megakorporací liší tím, že neudržuje velké vojenské oddíly. Místo toho má každá z nespočtu divizí a poddivizí vlastní vojenské jednotky, jejimiž členy jsou jejich vlastní zaměstnanci. Ti nejprostší vojáci jsou vyzbrojeni podle nařízení zaměstnavatele, v závislosti na velikosti divize může jít o několik stovek nebo mnoho tisíc válečníků. Tyto jednotky brání nepřátelským korporacímm v násilném převzetí držav Mishimy, a když sama megakorporace vytáhne do války, tvoří základ armády. Od starších a zkušenějších válečníků se očekává, že budou mít vlastní výzbroj a vybavení, což má za následek ohromující nejednotnost těchto jednotek. Do bitvy vede vojáky Mishimy vždy vojevůdce s nejvyšší hodností a postavením, což znamená, že se nikdy nesejdou dvě zcela stejné armády. Všichni válečníci Mishimy stojí o získání uznání v boji, takže nevyhnutelnou vojenskou taktikou je útok na blízko a krvavý souboj.

V dějinách Mishimy v jejích armádám téměř vždy převažovali elitní válečníci známí jako Samurajové. Na bojišti byli zcela oddaní službě svému pánovi, často plnili podobnou roli jako zvláštní jednotky nepřátelských megakorporací. Po propuknutí Druhé korporátní války a návratu Černé legie byli ale Vznešení dědicové nuceni vyhlásit mobilizaci a vyzbrojit velké množství obyčejných lidí, těmto odvedencům se říká Ashigaru.
Kromě elitních Samurajů a početných Ashigaru může Mishima nasadit také mnoho specializovaných jednotek, od ohromných mechanických bojových obleků po postavy ukrývající se ve stínech, které vládnou nevídanými dovednostmi. Pro megakorporaci jedinečná je schopnost některých vojáků ovládat sílu známou jako „Ki“. Někteří tvrdí, že je tato schopnost podobná používání Umění členy Bratrstva, existují ale také názory, že jde o něco zcela odlišného.

Herní charakteristika frakce

Starter Box – výpočet bodové hodnoty

EnglishDeutschPolskiEspañol
Kalendář akcí