imperialIMPERIAL

Staré rodové linie Imperiálu sahají až do zpolazapomenutých, vzdálených dní zlatého věku lidstva, přesto jde o tu nejmenší megakorporaci. Vznikla příliš pozdě na to, aby si mohla nárokovat některou z vnitřních planet. Věčnou poskvrnou na jméně korporace je však skutečnost, že právě Imperiální Konkvistadoři vstoupili na Nero a rozlomili tam Pečeť vzdoru. Imperiálu vládne vojenská elita a jedná se o nejagresivnější megakorporaci, která nikdy neváhá rozšířit své državy a vliv pohlcením menších nezávislých společností a podrobením těch, kteří se odmítají sklonit před způsoby Imperiálu.

Protože je Imperiál tou nejmenší megakorporací, chybí mu významější průmyslové a obchodní kapacity, kterými by mohl financovat své výboje. Nemá ani monopol na žádném trhu, takže roste jen po malých krůčcích a při tom se vyhraňuje. Namísto přímého střetu s ostatními megakorporacemi nebo snahy vyrovnat se jim na trhu se Imperiál soustředí na převzetí menších subjektů a jejich pohlcení. Tomu někdy předchází jemné manipulace trhů, takřka nepozorovatelné skupování a převzetí nezávislých společností a nevýznamných filiálek megakorporací. Mnohem častěji ale Imperiál rozšiřuje svá aktiva pomocí malých, přesně cílených úderů proti hodnotným cílům.

Pokud lze Imperiální politiku rozpínavosti nazvat agresivní, pro přístup jeho obyvatel k obraně to platí dvojnásob. Jde o nejmenší megakorporaci a její državy jsou po Sluneční soustavě rozesety nepravidelně. Je proto potřeba každé jednotlivé aktivum bránit vší silou, aby se na ně nesnesli nepřátelé a korporace jej neztratila. Imperiálci proto budou zarputile bránit vše, co považují za vlastní, a neváhají obětovat své životy, aby udrželi i zdánlivě nevýznamný majetek.

Zvláštní jednotky korporace jsou ještě méně početné než jednotky ostatních korporací, ale jejich skutky jsou známé po všech vnitřních planetách Sluneční soustavy. Nejznámější Imperiální zvláštní jednotkou jsou Krvavé barety, jednotka utvořená v dobách Válečného tažení na Venuši speciálně pro boj se sluhy Temného boha.

Další velmi známou jednotkou v armádách Imperiálu jsou Horalé. Tato početná jednotka spadá pod velení Imperiálního Ministerstva války a základnu má ve Strathgordonu na Marsu, osadě, která byla založena dřív než samotný Imperiál. Horalé se rekrutují ze všech klanů a jsou to zběsilí šermíři, kteří nosí vlasy spletené do copů, tváře mají pokryté válečnými barvami a postavit se jim dokáží jen ti nejodvážnější.

Imperiální branné složky jsou početnější než zvláštní jednotky, na rozdíl od pravidelných vojsk jiných korporací se ale vyrovnají elitním vojákům ostatních. Odvedenci se dělí na mnoho různých podtypů, mnoho z nich slouží ve specializované jednotce Zákopníků, kteří tvrdohlavě brání megakorporaci proti každému útoku na její majetek. K dalším skupinám branných složek patří třeba Spektry, které Imperiální majetky brání z utajení, či Dragouni-protektoři, elitní ochránci Imperiální jasnosti.

Panství korporace Imperiál se nalézá v asteroidovém pásu nacházejícím se za oběžnou drahou Marsu, ve skutečnosti se ale jejich vláda omezuje jen na ta skaliska, kde udržuje trvalou přítomnost. Každý klan má vlastní domovský asteroid, který je jeho sídlem a zároveň vojenským velitelstvím, Imperiál jako megakorporace má základnu na tom největším asteroidu – Victorii. Je tak velký, že jde v podstatě o malou planetu, a má mimořádně cennou vlastnost, totiž je geostacionární vůči Marsu. To z něj činí ideální vesmírný přepravní uzel, přes který proudí ohromné množství zboží.

Herní charakteristika frakce

Imperiál je první z frakcí která se dočkala velkého počtu modelů a rozdělení na „podfrakce“ , máme tedy zde jednotky MOW a Wolfbanes.

MOW – Herní charakteristika frakce – zatím čeká na napsání „…již brzy…“

Wolfbanes – Herní charakteristika frakce 

———————-

Starter Box – výpočet bodové hodnoty

EnglishDeutschPolskiEspañol
Kalendář akcí