dark-legionČERNÁ LEGIE

Černá legie je hrozbou pro celé lidstvo. Její zástupy se zdají bez konce a tvoří je řada za řadou oživených mrtvol, dosud nepoznaných zrůd, biomechanických hybridů a rouhačských démonů, kteří jsou odrazem těch nejhorších lidských nočních můr. Černá legie o sobě dala poprvé vědět před více než tisíci lety. Korporace si po Úprku ze staré Země rozdělily území Venuše, Merkuru a Marsu, takže v době, kdy se Imperiál stal dost velkým a silným na to, aby si zabral území pro sebe, se musel poohlédnout jinde, za hranicemi vnitřní soustavy. Po osídlení nespočtu měsíců vnějších planet doputovali průzkumníci Imperiálu, přezdívaní Konkvistadoři, až k Plutu. Při vrtech do povrchu, které měly umožnit rozmístění obřích regulátorů gravitace, objevili obrovský kovový objekt; desku, do které byly vyryté podivné symboly a byla zhotovena z materiálu, který nedokázal žádný z vědců expedice identifikovat. Příšerná podstata desky byla odhalena až v okamžiku, kdy se jí jeden z Konkvistadorů dotkl holou rukou. V tu chvíli se uvolnila Černá symetrie a zrodila, nebo spíše znovuzrodila, Černého apoštola Ilian, milenku Temnoty, které se ale dosud nedostávalo fyzické podoby.
Po objevení desky postihla lidstvo strašlivá katastrofa. Každičký kousek pokročilé techniky byl narušen Černou symetrií, která je zaplavila. Počítače, ovládající vše od peněžních trhů po podpůrné systémy, se zbláznily. Kosmické lodě zmizely, když jim selhala navigace, tisíce lidí na jejich palubách našly smrt v mrazivém vzduchoprázdnu, automatické obranné systémy se obrátily proti těm, které měly chránit. Když se zcela zhroutil bankovní systém, zasáhla lidské světy panika a hrozilo, že vše ovládne anarchie.

Nikdo nedokáže s jistotou říci, kdo kovovou desku na Pluto umístil, a nespočet členů Prvního direktorátu zešílel při pokusech to zjistit. Jsou tací, kteří věří, že ji tam dali služebníci Černé legie v dobách, kdy lidstvo ještě ani neexistovalo, a mluví dokonce i o tom, že její objevení bylo součástí něčeho mnohem většího. Čeho, mělo být poodhaleno, když daleko za Plutem byla odhalena nová planeta, opět ukvapenými Konkvistadory Imperiálu. Tato planeta dostala jméno Nero a na jejím povrchu Konkvistadoři našli a rozlomili Pečeť vzdoru. Možná už byla oslabená objevením kovové desky, či si Černá symetrie připravovala půdu pro to, co přijde. Ať je pravda jakákoliv, po rozlomení pečetě unikl ze svého mimodimenzionálního vězení Temný bůh a jeho apoštolové vyšli z bran a nárokovali si samotné lidstvo.

Strážci Černé symetrie jsou apoštolové, nejmocnějším z nich je Ilian, milenka Temnoty. Její služebníci jsou zodpovědní za noční můry, které lidstvo pronásledují ve spánku. Dokáží přivolat hrůzy z nespočtu dimenzí a ovládají brány mezi jednotlivými úrovněmi bytí.

Muawijhe je vládcem šílenství, které jeho služebníci šíří do všech koutů lidských světů. Čarodějové naruší mysl nepřítele a zaplaví ji strašlivé, reálné vidiny.

Semai, Pán zášti, šíří v řadách lidí nenávist a korupci. Najde to nejtajnější přání i obavu smrtelníků a nenápadně je přiživuje, dokud nerozdmýchá spor, konflikt a válku.

Algeroth je Pánem války a černé technologie. Vládne těm nejmocnějším a nejničivějším válečným strojům, které napadají lidstvo, mnoho z nich sám vymyslel a rozkázal svým služebníkům je zbudovat. Má moc otevírat průchody do nepojmenovaných dimenzí, kde přebývají bytosti nepředstavitelné síly, spoutat je a donutit je sloužit mu v armádách, které bojují s lidmi.

Demnogonis je pánem nemocí a rozkladu a jeho moc je přímo závislá na úspěchu jeho bratra Algerotha. Kdekoliv je válka a umírají smrtelníci, přijdou také choroby, a ohavná Demnogonisova moc roste.

Nad Černou legií, dokonce i nad apoštoly, stojí síla tak odporná, že se málokdo osmělí vyslovit její jméno. Těch několik málo odvážných, s dostatečně čistým srdcem na to, aby o těch věcech přemýšleli, aniž by je pohltilo šílenství či zoufalství, ji označují jako Temného boha nebo jen Temnotu. Nikdo tuto bytost nedokáže popsat, a asi ani nemá v naší realitě fyzickou formu. Je to ale stvoření nevýslovné zloby, které se krmí zlem, jež se vždy ukrývalo v lidských srdcích. Že někdy v minulosti byla vypuzena z hmotného vesmíru a uvězněna za Pečetí vzdoru, je zřejmé všem, kteří o problému něco vědí, ale kromě toho se ví jen málo.

Herní charakteristika frakce

Starter Box – výpočet bodové hodnoty

EnglishDeutschPolskiEspañol
Kalendář akcí