cybertronic

KYBERTRONIK

Kybertronik je zdaleka nejmladší lidskou megakorporací, starou méně než století. Zrodila se během jediného dne díky ohromné, dalekosáhle manipulaci akciových trhů, jejíž detaily zústávají dosud tajemstvím. Po nejhorším pádu v dějinách se trhy začaly ohromující rychlostí zbavovat bezcenných akcií, každá megakorporace tak ztratila celé filiálky a divize. Téměř všechny tyto akcie skoupily nezávislé holdingy, které, jak se později ukázalo, vlastnila organizace, která se později stala Kybertronikem. Toho dne, známého jako Den založení, ohromný podíl lidské obchodní a průmyslové kapacity skončil v rukou Kybertroniku, miliony lidí po probuzení druhého dne zjistily, že mají nového zaměstnavatele.

Stejně nezvyklý jako založení Kybertroniku je i způsob, kterým získává nové rekruty. Zaměstnanci korporace doslova nemají jiný život, než sloužit Kybertroniku. Jednoho dne se prostě probudili a pracovali pro korporaci, jejich postavení pevně dané, stejně jako jejich povinnosti. V dobách těsně po vzniku pocházeli mnozí rekruti z jiných korporaci, šlo o zrádce, nějak donucené ovrhnout svou minulost a lapené novou příležitosti, kterou si nemohli nechat utéct. Přechodem ke Kybertroniku pro tyto zrádce začal nový život, který zachovával jejich požadované dovednosti, ale zbavil je všech dřívějších vazeb a nevhodných vzpomínek. Později Kybertronik vyvinul nové, temnější způsoby, jak získávat nové rekruty, jako bylo oživování nedávno zesnulých, klonování, únosy a přeprogramování vhodných kandidátů.

Stejně jako Imperiál nahromadil Kybertronik nejvíce držav v pásu asteroidů. S využitím své věhlasné pokročilé technologie sestrojil obří asteroidové kupy. Propojil je, osel jejich povrch kopulovými městy, vnitřek provrtal doly, továrnami, laboratořemi a obřími obytnými centry. Většina výzkumných a výrobních kapacit se nalézá v kupě Ceres, kupa Dambovska je pak sídlem dalšího korporátního ústředí.

Korporace Kybertronik se dělí do tří pilířů. První, Výzkum, Vývoj a Marketing (VVM) provádí obchodní operace. Druhý, Správa, Hospodaření a Řízení (SHŘ) zajišťuje chod korporace jako celku. Třetí, Ostraha, Boj a Zpravodajství (OBZ) ji chrání před nepřáteli a provádí proti nim vlastní operace. Armády Kybertroniku jsou zdaleko nejmenší v porovnání s ostatními korporacemi, ale protože má OBZ přístup k té nejdokonalejší moderní technologii Kybertroniku, jsou si v konečném důsledku víceméně rovny. Každý bojovník divize Vojenských opercí (VO – vojenských jednotek Kybertroniku) OBZ je nějakým způsobem bionicky upraven a má přístup k těm nejvýkonějším zbraním, pancířům a vybavení, které lidstvo dokáže vyrobit.

Ve VO existují dva druhy jednotek. První jsou Chasseuři. Jedná se o lidské vojáky, do určité míry zdokonalené voperovanými bionickými implantáty. Někteří mají jen lehkou výstroj a jejich úkolem jsou infiltrace a průzkum, jiní nosí tu nejtěžší zbroj, kterou Kybertonik nabízí.
Druhým typem vojáků VO jsou Cuirassieři. Jedná se roboty řízené takřka nezničitelným „jádrem“, které lze vložit do jakéhokoliv zbraňového systému počínaje špionážními drony až po tank.

Herní charakteristika frakce

Starter Box – výpočet bodové hodnoty

EnglishDeutschPolskiEspañol
Kalendář akcí