brotherhoodBRATRSTVO

Obrátit se zády k vlastnímu druhu v tak těžkých časech, jaké teď zažíváme, je zcela neodpustitelné. Obrátit se zády k lidstvu znamená odvrhnout světlo a přijmout temnotu, znamená nechat svou duši na věky hořet černým plamenem nicoty. A proto kacíři pravíme: „Zmiz. Táhni do náruče temnoty, kde tě čeká jen černota tvá duše. Jsi pro nás mrtvý, mrtvý po všechna dlouhá léta lidské historie, jsi mrtvý. Zříkáme se tě…; obracíme se k tobě zády a zapomeneme, že jsi kdy existoval. Zkus se navrátit do lůna humanity a věz, že tě zde čeká jen smrt.“

Bratrstvo je organizací, která spojuje lidi z téměř celé soustavy. Bez něj by lidstvo nebylo víc než rozhádaná tlupa hájící zájmy jen své korporace a velice pravděpodobně by  je Temnota pohltila již před stovkami let. Pouze občané Kybertroniku odmítají pokleknout a modlit se v obřích Katedrálách. Tím se odlišují od zbytku lidstva, vysloužili si nespočet obvinění a dali vzniknout zlým pomluvám. Bratrstvo je ale víc než jen náboženství a učení, které jeho členové káží, má k pověrám daleko. Světlo je velice reálnou silou, stejně tak i Umění, jímž vládnou zkušení mystici Bratrstva i další jeho členové. Světlo je stejně tak skutečné jako Temnota a Bratrstvo je přímým protivníkem Černé legie. Jejich střet bude nakonec mít jen jednoho vítěze, který tak získá i samotnou lidskou duši.

Bratrstvo je ohromná organizace, jejíž strukturu určují nejen vnější potřeby, ale také rituály. Na samém začátku pravil Kardinál, že jeho úkoly se mají rozdělit mezi Direktoráty, z nichž každý má na starosti jinou část věčného boje s Temnotou. Kardinál řídí všechny čtyři Direktoráty a s tímto břemenem mu pomáhá Kúrie, poradní sbor důležitých členů Bratrstva. Z řad Kúrie je také vždy vybrán nový Kardinál, tak alespoň praví písmo.

Bratrstvo má na povel vojenský aparát stejně různorodý, jako kterákoliv korporace, ovšem s tím rozdílem, že se plně věnuje válce s Černou legií. Ozbrojené složky lze rozdělit do dvou typů. Elitní jednotky armád Bratrstva jsou označovány jako Smršť, tvoří je zkušení válečníci čistého těla, mysli i duše a zodpovídají se jen Kardinálovi a Kúrii. Těm zbývajícím se říká jen Vojáci, hlásí se k nim dobrovolníci ze všech vnitřních planet a jsou odhodláni porazit Temnotu. Že se tolik odvážných jedinců hlásí k Vojákům je jen důkazem toho, jakým nebezpečím lidské duši Černá legie je, a také toho, jak dobrou práci odvádí Misijní komora Třetího direktorátu. Další velice silnou skupinou ozbrojených složek Bratrstva jsou Posvátní válečníci. Tato jednotka se podobá Doomtrooperům svými schopnostmi i univerzálností. Posvátní válečníci jsou považováni za nejčistší a nejodhodlanější bojovníky své doby a z toho důvodu jsou nasazováni výhradně proti Černé legii a jen na ty nejdůležitější úkoly.

Herní charakteristika frakce

Starter Box – výpočet bodové hodnoty

EnglishDeutschPolskiEspañol
Kalendář akcí