bauhaus

BAUHAUS

Jako jedna z prvních megakorporací vznesl Bauhaus nárok na Venuši, jejíž džungle jsou pokladnicí celoplanetárního rozsahu. Svůj nárok také rychle uplatnil, zafinancoval založení řady osad a průmyslových závodů. Tento investiční záměr se jistou dobu bohatě zúročoval, protože Venuše vskutku byla zdrojem nezměrného bohatství. Netrvalo ale dlouho a ostatní korporace k planetě obrátily své chamtivé zraky. Možná je sžíral vztek, že z planet, kterých se samy zmocnily, neplynulo bohatství ani zdaleka tak rychle. Nejprve Mishima a Kapitol, potom i Imperiál a několik větších nezávislých společností se postavilo Bauhausu. Přispěli tak k vypuknutí 1. korporátní války, která hrozila pohltit celou Sluneční soustavu na několik let. Každá megakorporace totiž hledala záminku pro zahájení útoku na všech frontách.

Když nepřátelé byli všude kolem a megakorporace poprvé ve své dlouhé historii čelila hrozbě naprosté porážky, chopili se vlády v ní vojenští poradci, kteří se dosud spokojili jen s radami investorům ve věcech obrany a strategie. Při tomto vojenském převratu byli investoři odstraněni a korporátní vedení nahrazeno vojenským. Vojenská železná pěst udržela Bauhaus pohromadě, takže nabral nové síly, a když nakonec Kardinál Durand sestoupil ze svého stolce, aby vedl Válečné tažení proti Černé legii na Venuši, stál Bauhaus v první linii armády věřících.

Megakorporaci vojáci ovládají do dnešního dne. Aby jedinec získal v Bauhausu vysokou pozici, musí mít vysokou vojenskou hodnost. Do té je ale často povýšen, kdykoliv je to nutné a vyžadované. Takže zatímco vzhled korporátních špiček ostatních megakorporací se může velmi lišit, v Bauhausu vypadají všichni podobně, nosí výstavní ceremoniální uniformy a meče. A to i ve chvílích, kdy neřeší vojenské záležitosti.

Megakorporace Bauhaus si nárokuje celý povrch Venuše, protože ho vlastní krví oseli jeho Budovatelé. Stejně jako na ostaních planetách vnitřní soustavy se ale i zde ostatní korporace pokusily vytýčit svá území, protože Venuše je zdaleka nejbohatším lidskou planetou. Ohromné džungle poskytují všechny možné suroviny a v zemi pod nimi se skrývá nesmírné minerální bohatství. Moře jsou plná života a společně se Zemí svobody na severním Marsu patří k hlavním zdrojnicím potravin. Bez nich by lidstvo hladovělo. Hlavním městem Venuše a sídlem moci megakorporace Bauhaus je Heimburg.

Ohromnou sílu Bauhauských armád má v rukou především kurfiřstská dynastie Romanovců. Každá velká dynastie a mnoho šlechtických rodů má také vlastní Vévodskou domobranu a elitní strážné jednotky, které mají obvykle za úkol bránit državy svých pánů a podporovat jejich zájmy. Ozbrojené složky se dělí do několika velkých skupin, důstojníci mají bez výjimek šlechtický původ.

Zvláštní jednotky jsou tím nejlepším, co mohou ozbrojené složky Bauhausu nabídnout, dokáží se s nimi měřit jen jednotky Impeirálu.

Bauhaus si udržuje zvlášť silné vazby s Bratrstvem a Ministerstvo Víry se stará o to, aby všichni lidé byli vychovávání v duchu světla. Bauhaus byl první korporací, která se za Bratrstvo postavila, když poprvé sbíralo síly, a také z jeho řad pocházelo mnoho kardinálů.

Herní charakteristika frakce

Starter Box – výpočet bodové hodnoty

EnglishDeutschPolskiEspañol
Kalendář akcí