2.Kolo

příběhová kampaň pro WZR

ŠAR-UR, XT.973

Výbuch dělostřeleckého granátu zasypal okolí metráky malých i větších úlomků magnetitu, které si ostrostí nezadaly s těmi několika kusy šrapnelu.

<<INTEGRITA SKELETU: 27%>>

Chasseur WSB-3019/3b8 se ztěžka postavil na nohy, musel se přitom opírat o svou karabinu. Tlaková vlna zřejmě poškodila kybergyroskopické zdokonalení jeho středního ucha. Navíc lidské tkáně rukou a trupu krvácely z nespočtu ran, někde dokonce zcela chyběly a odhalovaly kovem vyztužené kosti.

Lokalizoval nejbližší jednotku Dr. Diana a vyslal žádost o ošetření.

<<ČAS DO VYŘÍZENÍ: 5m27s>>

V hlavě se ozval hlas. Neznámý a přece podivně povědomý; přicházel jakoby odnikud, byl sotva  slyšitelný, a přece jasně rozuměl každému slovu:

Nána pitomá, co jí tak dlouho trvá…?

*          *          *

Barbar s tváří pomalovanou válečnými barvami a šklebící se jako šílenec máchl těžkou obouruční zbraní a meč se s třeskem zakousl do krunýře nešťastníka z kapitolské Lehké pěchoty. Imperiálec se nohou zapřel o sípajícího nepřítele a osvobodil svou zbraň. Z pukliny v pancíři se vyřinul proud jasně rudé krve, umírající muž sebou naposledy trhl a znehybněl s očima vytřeštěnýma do temnoty vesmíru nad sebou.

Za Imperiálcem se ozvalo dvojí temné zavrčení a on se obrátil právě včas, aby stihl zdvihnout meč proti psovi, který po něm skočil. Byla to ohavná bestie cenící palcové tesáky, s tlapami velkými jako barbarova dlaň, tělo samý sval. Nabodl se na napřaženou čepel, ale jeho odraz měl takovou sílu, že po ní sklouzl na pouhou stopu od záštity, a díky bojovým drogám kolujícím mu v krvi se pokoušel barbarovi zakousnout do krku, i když byl už ve skutečnosti mrtvý.

Kolem meče s nabodnutým psem se mihla černá šmouha a muž na pravé paži ucítil ocelové sevření, až vykřikl bolestí. Hydraulické čelisti druhé psí bestie se svíraly, trhaly svaly a hrozily rozdrtit kost. Muž upustil meč a volnou rukou uchopil zvíře pod břichem. Nadzvedl ho, v šíleném šklebu rozevřel ústa a zakousl se psovi zezadu do krku. Čelistní svaly se napjaly k prasknutí, ale muž nepřestával svůj tlak stupňovat. Zvíře povolilo sevření, začalo škubat nohama a kňučet bolestí, ale barbar ho držel pevně. Z úst mu unikl tlumený chrapot a v tranzu skousl. Ozvalo se prasknutí a pes znehybněl.

Imperiálec otevřel bolavé čelisti a zvíře bezvládně padlo na zem. Muž se předklonil, těžce oddechoval a na všechny strany plival tvrdé černé chlupy.

*          *          *

tcs-TONG, TA-TONG, TA-TONG, TA-TONG-TOOONG!

„A je zde KAPITOL NEWS, KNN…s tím nejnovějším, co se děje ve sluneční soustavě. Já jsem Tobey Chow…“

„A já Sally Dominguez… Na asteroidu Šar-ur, který hrozí zničením samotného Slunce, už provedly výsadek armády všech megakorporací i úderné síly Bratrstva. Pod jeho povrchem se ale ukrývaly kohorty Černé legie, které proti statečným lidským bojovníkům podnikly sérii zákeřných útoků ze zálohy. Díky nim se nepříteli podařilo v prvních dnech získat mírnou převahu. Odhodlání a sebeobětování obránců lidstva ale pomalu začíná misky vah převažovat.

Tobey…“

„Díky, Sally. Ano, je tomu tak. Po nečekaných přepadeních v prvních dnech tažení (z nichž některá byla dokonce dílem zrádců z řad jiných megakorporací… nechť zemřou dlouhou a trýznivou smrtí!) se kohorty nepřítele stáhly a obě strany zaujaly vyčkávací taktiku. Podle slov našeho studiového kartáře se ale toto období napjatého nicnedělání chýlí ke konci a vystřídá ho nefalšovaný masakr…“

 

 

Zvláštní pravidla:

Volání (nekro)krve

Pokud model (ne vozidlo) není na počátku své aktivace Vázaný v boji na blízko a do vzdálenosti jeho SP v “ se nacházejí nějací nepřátelé, kteří také nejsou Vázaní v boji, musí model jednoho z nich svou první akcí napadnout (provést libovolnou pohybovou akci tak, aby po jejím dokončení byl s některým z nepřátel Vázaný v boji na blízko).

1_52-48

 

PRŮBĚH

počáteční karma z konce minulého kola – 52:48

1. týden kampaně

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

EnglishDeutschPolskiEspañol
Kalendář akcí